นัดคุยกับ อ.โอ่ง (Getting High Value Client)

กรอกข้อมูลก่อน นัดคุยกับ อ.โอ่ง (Getting High Value Client)

ขั้นตอนสุดท้ายก่อน นัดให้คำปรึกษา กรุณากรอกข้อมูล *Confirm ให้คำปรึกษา เฉพาะคนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

ถ้ามีหลายกลุ่ม 2 กลุ่มไหนอยากได้มากที่สุด