ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ระบบ ส่ง Link Zoom ให้อัตโนมัติ

อีกซักครู่ระบบ จะส่ง email จาก The Proactive Expert

หัวข้อ ” กรุณายืนยันการรับข้อมูล Mini Workshop จาก The Proactive Expert”
คลิกเปิด email แล้วกด “คลิกยืนยันสมัครสมาชิก”

หลังจากกด ระบบจะส่ง email ฉบับถัดไป พร้อม Link Zoom ให้คุณอัตโนมัติ
และจะส่ง แจ้งเตือน ก่อนวัน Mini Workshop ค่ะ